شرایط تولید و ارسال محصول

به منظور حفظ هر چه بیشتر تازگی و ارزش غذایی محصولات و همچنین حفظ سلامتی و بهداشت محصولات غذایی فروشگاه و مصرف کنندگان محصولات هنگام تولید محصولات موارد زیر رعایت می گردد:
محصولات غذایی تنها از تولید کنندگانی که دارای مزارع یا باغهای ارگانیک هستند( مزارع بدون استفاده از کودهای شیمیایی تقویت کننده یا آفت کش های شیمیایی ) تهیه می شوند.
در مورد محصولات غذایی که نیاز به فرآوری دارند( مانند نان و شیرینی، ترشی، شیره و …) روند تولید محصول فرآوری شده به صورت سنتی و درعین حال کاملا بهداشتی، در محیط های پاک و توسط افراد و تجهیزاتی که سلامتی و بهداشت آنها تایید شده است انجام می گیرد.
با توجه به زمان محدود تولید و نگهداری مواد غذایی به ویژه مواد غذایی سنتی که درآنها از مواد شیمیایی نگهدارنده استفاده نمی شود کلیه محصولات فروشگاه طبیعت زاگرس که امکان نگهداری بلند مدت ندارند، در فواصل زمانی منظم و به محض رسیدن سفارشات به مقدار مشخص شده تولید یا تهیه شده و در سریعترین زمان ممکن برای مشتریان ارسال خواهند شد.
در تولید محصولات این فروشگاه هیچ نوع ماده خوراکی افزودنی یا نگهدارنده یا هر نوع ماده شیمیایی دیگری برای رنگ دادن، طعم دادن، خوشبو کردن یا افزایش ماندگاری محصول استفاده نمی شود.
در موارد که محصولات غذایی به صورت طبیعی و سنتی نیاز به غنی سازی طعم و بو و رنگ داشته یا نیاز به نگهداری در مقابل باکتری یا کپک داشته باشند، تنها از مواد طبیعی تهیه شده از درختان و گیاهان منطقه برای این منظور استفاده می شود.
در شرایطی که احتمال فاسد شدگی یا آلودگی محصول وجود داشته باشد محصولات تنها توسط افرادی که سلامتی آنها کاملا تایید شده است تهیه، نگهداری، فرآوری و ارسال می شوند و همچنین ظروف نگهدارنده و بسته های ارسال محصول کاملا ضدعفونی و استرلیزه خواهند شد.

شرایط ارسال محصول

محصولات فروشگاه طبیعت زاگرس با رعایت موارد زیر برای مشتریان ارسال خواهند شد.
با هدف حفظ هر چه بیشتر تازگی و سلامت محصولات غذایی، محصولات این فروشگاه در طول هفته تهیه، تولید و جمع آوری شده و در روز شنبه اول هر هفته برای مشتریان ارسال خواهد شد.
با توجه به شرایط خاص نگهداری مواد غذایی سنتی تمام محصولات این فروشگاه در بسته بندی های کاملا بهداشتی و بدون هر گونه آلودگی بسته بندی شده و با روش های حمل و نقلی که حداقل تاخیر را داشته باشند ارسال خواهند شد.